Om

Om arkivet

 

Lokalarkivets arbejde består i at indsamle, registrere og opbevare alle mulige skriftlige arkivalier, kort, fotos, billeder og film med mere til belysning af lokalområdets historie.

 

Arkivet er også behjælpelig med at finde arkivalier til besøgende og besvarer skriftlige og telefoniske henvendelser. Vi hjælper også gerne med at sortere arkivalier hjemme hos private.

 

Arkivets samling omfatter i store træk følgende:

 

 • Billedsamling på cirka 7.000 fotos, hvoraf cirka 3.500 er registreret på danskebilleder.dk (se under kommunenavn Syd- og Midtdjurs i menuen til venstre).
 • Kopier af
  • kirkebøger
 • folketællinger
 • realregistre
 • matrikel- og udstykningskort fra sognene Ebdrup, Koed, Kolind, Marie Magdalene, Nimtofte, Nødager, Skarresø og Tøstrup.
  • Cirka 900 registreringer af love, protokoller, forretningspapirer og private papirer gemt i papæsker.
  • Der er blandt andet mange store samlinger fra skoler, mejerier, brugsforeninger, sparekasser og forskellige foreninger.
  • Arkivet er i besiddelse af mange arkivalier vedrørende Anden Verdenskrig.
  • Desuden findes store mængder udklips- og scrapbøger samt personalia og lokalhistoriske bøger.

   

  Alle registreringer er udført efter det system Sammenslutningen af LokalArkiver (SLA) benytter, og vi er i øjeblikket i færd med elektronisk registrering på Arkibas. Arkivet er medlem af SLA.

   

  Arkivets historie

   

  I 1971 fik Midtdjurs kommune en henvendelse fra Randers Amts historiske Selskab angående en oprettelse af et lokalhistorisk arkiv i kommunen. Kommunalbestyrelsen syntes det var en god idé, og man vedtog at spørge lokalhistorikeren Søren Pedersen i Kolind, om han ville står for oprettelsen.

  Han var meget interesseret, men i en alder af 85 år kunne han ikke påtage sig jobbet. Det lykkedes at få Musse Laursen fra Kolind til at begynde indsamlingen af materiale, og hun gik i gang i et par lokaler under en lærerbolig på Skolevej i Kolind.

  I februar 1974 åbnede arkivet officielt, og det kom til at høre under Biblioteksvæsenet i kommunen. Musse Laursen havde fået samlet mange arkivalier og billeder, og i de kommende år kom der yderligere leveringer.

  Musse Laursen rejste fra egnen i 1978 og hun blev afløst af Lissa Jensen fra Nimtofte. Der blev snart brug for større lokaler, og i 1979 blev arkivet flyttet til lejede lokaler på Ryomgårdvej 1 i Nimtofte. Der havde tidligere været slagterforretning.

  I 1980 ønskede Lissa Jensen ikke at fortsætte som leder, og man fik ansat den 69-årige S. A. Michaelsen. Han boede i Nimtofte og havde været kontorchef ved General Motors.

  Med årene blev der igen brug for større lokaler, og i 1988 flyttede man til større lokaler på Torvet 5 i Nimtofte. Kaj Aage Rasmussen havde lukket sin købmandsbutik og kommunen lejede nu lokalerne. Samtidig benyttede S. A. Michaelsen lejligheden til at stoppe som leder.

  Man ansatte nu Marianne Bay fra Nødager som leder og hun gik straks i gang med at frigøre arkivet fra tilknytningen til Biblioteket og det lykkedes at få en aftale med kommunen, så arkivet blev selvstændigt med eget budget.

  Der har gennem årene været mange forskellige medarbejdere, og én af dem skal omtales, nemlig Lissy Thorsen, der har lavet en stor historisk oversigt over gårde i Nimtofte, Tøstrup og mange andre steder. Desuden har hun oversat mange gamle dokumenter.

  Marianne Bay døde pludseligt i vinteren 2000 og efter nogle måneders forløb fik kommunen en aftale med Knud Jensen fra Ebdrup som ny leder. Han var i forvejen engageret i lokalhistorisk arbejde gennem sit job som redaktør af Pensionistbladet Optimisten.

  Nu gik man snart ind i den teknologiske tidsalder og man fik anskaffet computerudstyr. Man gik også over til at lægge arkivets billeder ind på danskebilleder.dk.

  Ved dannelsen af Syddjurs kommune blev der dannet et arkivsamvirke sammen med de andre 6 arkiver i kommunen, og nu er alle arkiver i gang med registrering af arkivalier på Arkibas-systemet.

  Der er også nogle fællesmøder flere gange om året for at udveksle erfaringer, ligesom man har lavet en fælles hjemmeside. De øvrige arkiver ligger i Lime, Hornslet, Mørke, Feldballe, Knebel og Ebeltoft.

  Midtdjurs Lokalarkiv har åbent hver tirsdag eftermiddag og der er som regel tre medarbejdere til stede. Samtidig er der 5-6 ”hjemmearbejdende” medarbejdere.

  Lokalarkivet flyttede i 2016 i nye lokaler i det nye Bibliotek på Bugtrupvej i Kolind.

   

  Copyright © 2014-2018 midtdjurslokalarkiv.dk